Mota-Engil Central Europe S.A - Granit kruszywo

Kopalnia granitu "Górka" jest zarządzana przez Mota-Engil Central Europe S.A bardzo dobrze. Dowodem tego jest to, iż pozyskane finalnie kruszywa przebadane są w Laboratorium Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie i zawsze określa się je kruszywami wysokiej jakości. System kontroli jakości przekłada się na perfekcyjną jakość produktów. Kruszywa naturalne spełniają normy europejskie, otrzymując dokument oznakowania CE w systemie 2+. Kopalnia posiada też certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji, wydawany przez Ośrodek Certyfikacji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. To wszystko świadczy o profesjonalizmie.

https://mota-engil-ce.eu/oferta.php

Mota-Engil Central Europe S.A.
Telefon: 713930494
Górka Sobocka 28
57-150Prusy
dolnośląskie

FB

Godziny otwarcia:
Pon. - Pią. 6:00-18:00
2018 / Content copyright © www.asticus.pl